Ljudski resursi

Osnova našeg uspjeha

Animacijom mladih i ambicioznih kadrova, i njihovim uključivanjem u sve grane poslovanja, akumuliramo novu, energičnu snagu koja će tvrtku svojom kreativnošću i svježim idejama voditi u budućnost i nove poslovne uspjehe.

Danas, Bobita Co d.o.o. upošljava 65 osoba.

Budući da uvijek težimo unapređenju našeg rada ali i vlastitom usavršavanju i osposobljavanju, postoji konstantna potreba za osluškivanjem i praćenjem trendova na tržištu. U tome na uveliko pomaže razgranata i dobro organizirana prodajna mreža na području cijele Bosne i Hercegovine, koja je u mogućnosti brzo i učinkovito zadovoljiti sve potrebe kupaca, na taj način oslikavajući poslovnost i uspješnost naše tvrtke.