Kvaliteta

Temelj našeg poslovanja
Herkon certifikat Iso certifikat Laboratorij
* Kliknite na sliku da biste je povećali

Politika kvalitete

Polazeći od činjenice da je ključ uspjeha kvalitete i da kvalitetu čine ljudi, politika kvalitete u našem Društvu BOBITA Co d.o.o. jeste da sve svoje aktivnosti usmjeri ka potrebama kupca.
Iskustva iz prakse pokazuju da je ključ uspjeha osiguranja kvalitete u pravodobnoj i trajnoj ugradnji svih spoznaja i rješenja u organizaciju i život tvrtke, te aktiviranje svih djelatnika u podizanju kvalitete u okviru vlastite odgovornosti.

Od osnivanja 1989. godine BOBITA Co je razvijala samosvijest svakog uposlenika da se cijeli proces poslovanja bazira na kontinuiranom praćenju potreba kupaca i njihovom udovoljenju.
Vodeći se istinom da zadovoljstvo kupca predstavlja bit svih naših aktivnosti u BOBITI smo definirali slijedeće proiritete društva:
* Društvo prilagoditi KUPCU. Sve uposlenike motivirati da kontinuirano prate zahtjeve mogućnosti kupaca. Egzistencija i image uspješne tvrtke će biti osigurani dugoročno ako je stupanj zadovoljstva kupca našim aktivnostima veći nego od konkurencije.
* Ulagati u izobrazbu uposlenika i poticati ih stalno na stvaranje novih vrijednosti u skladu sa evropskim normama. Izgraditi motivirajući sustav nagrađivanja.
* Trajno poboljšavati učinkovitost poslovanja u uvjetima društvene zbilje i biti stalno otvoreni za pozitivne promjene koje diktira tržište okruženja.

Da bismo uspjeli u svojim namjerama primjenjivati ćemo svo znanje i stručnost koju imamo a pojačani implementacijom standarda ISO 9001:2000 mi u BOBITI u to ne dvojimo.

Laboratorij dobio akreditaciju za ispitni laboratorij

Želimo Vas izvijestiti da smo, uz čestitke iz BATE, dobili akreditaciju za naš Laboratorij koji je udovoljio svim zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje fizikalno-kemijskih ispitivanja rafiniranog alkohola, jakih alkoholnih pića i vina. Ovime smo napravili iskorak u regiji i postali prva ispitna laboratorija u državi koja je implementirala najnoviju verziju pomenutog standarda.

Rast uporabe sustava kakvoće općenito raste s potrebom da se osigura da laboratoriji mogu djelovati prema sustavu kakvoće za koji se smatra da zadovoljava norme ISO 9001 i ISO 17025.
Mi smo se opredijelili za usklađenje postupka ispitivanja sukladno normi BAS EN ISO/IEC 17025:2006 koju shvaćamo kao odličnu podlogu za trajno poboljšanje sustava upravljanja i povećanja djelotvornosti svih naših procesa. Međunarodna norma 17025: 2006 služi laboratorijima pri razvoju njihovih sustava kakvoće, upravnih i tehničkih sustava prema kojima se ravna njihov rad. Laboratorij je odgovoran da svoja ispitivanja provodi tako da zadovolji zahtjeve ove međunarodne norme i potrebe korisnika kao i predstavnike vlasti koje donose propise i daju akreditaciju. Raduje nas da se otvaraju nove mogućnosti kao što su dobivanje ovlasnice za rad na državnom nivou te uključivanje u projekte međulaboratorijskih ispitivanja sa referentnim laboratorijima iz inozemstva.

09.03.2007.

Bobita Co d.o.o. Poslovna jedinica - Laboratorij